This post is courtesy of the blog: queeringyerevan.blogspot.com

Bashasha (left) and a friend.
Studio Shehreadze, Saida, LEbanon, late 1950s
Hashem el Maadi

copyright: Arab Image Foundation

"Films inspired the people a lot. They came to perform kissing in front of a camera. In a conservative society such as Saida (Sidon, Lebanon) people were willing to play the kiss between two people of the same sex, but very rarely between a man and a woman."

"Ֆիլմերը մարդկանց ոգեշնչում են։ Մարդիկ գալիս էին լուսանկարչական խցիկի առաջ համբուրվելու։ Սիդոնի նման պահպանողական հասարակության մեջ, նրանք պատրաստ էին "խաղալ" համբույր երկու անձանց միջև։ Սակայն միշտ համբուրվում էին նույն սեռի մարդիկ, ու երբեք՝ կին ու տղամարդ»։

2 comments

  1. sunbula // 24 March 2009 at 02:49  

    omg! i got a postcard of this photo at the cd-theque in beirut! does anyone have more info on the context of this photo?

  2. Shant // 28 March 2009 at 17:02  

    Hey there , thanks for the tip about cd-theque. Am not really sure about the context of the photo , but it seems from the little information gathered that the 2 actresses were fooling around in front of the camera ... Am trying to find more info , if you have any please let me know. The original photo can be found at the Arab Film Foundation in Beirut .